úterý 17. července 2018

Agflek – nádherně spojitý!


Malá recenze na nové CD Pod nohama zem od legendární hudební skupiny AGflek

Vždy, když pouštím nové CDčko od nejrůznějších kapel, dělám to s obavami. Jaké bude? Vždyť hudební formace se vyvíjejí a jejich styl se s časem proměňuje, někdy k lepšímu, jindy k horšímu.
A tak jsem s obavami klikl na nové album legendárního Agfleku  a zaposlouchal jsem se.....


....a nabyl příjemného pocitu návaznosti a spojitosti na předchozí písně a dávná alba. Stále vynikající a kvalitní Agflek. Stále snivé občas drsné koláže, krásné vícehlasy, nápadité do detailu dotažené aranže, pohrávající se s každým tónem a zvukem.


Také texty jsou nádherné, obsahující poetické popisy jemností prožitých dnů, křehkost i bolest lidský vztahů, což je spíše doménou písní Karla Markytána. Jiným rozměrem písní Agfleku je zahledění se do krás všedností, do atmosféry teplých večerů, do poryvů lidských duší, což je zase doménou písní Ivo Viktrorína. Na tonech se nesou zjevné i skryté příběhy, radost i tíha života. Některé texty mají snad až niterně zpovědní charakter. To vše vyjádřeno obrazotvorným poetický jazykem.


Ozdobou alba je (nejen) hlas Blanky Táborské. Pro její hebký a přiléhavý hlas, složili autoři celkem šest písní, každý po třech.


Jedna ze skladeb  alba se jmenuje Akvarel. Při jejím poslechu jsem si uvědomil, že každá z písní Agfleku vytvářejí jakýsi nádherný akvarel, jakoby štětcem malovaný, jemně rozpitý obraz, plný barev, které se vzájemně mísí a překrývají a přitom předávající poselství.


Stejnost Agefleku je nádherná, leč přináší svou daň. Podle mého pozorování na koncerty chodí převážně jedna generace, generace dnešních padesátníků, kteří kdysi na přelomu věků, byli okouzleni zvukem  a texty této hudební formace. Na druhou stranu této skupině zůstalo věrné posluchačstvo, i přes různé kotrmelce hudebního seskupení. Agflek se rozcházel, opět se pod jinými jmény zase scházel. Autoři vydávali svá privátní alba.  Přesto jsme jako posluchači zůstali věrní a jejich tóny jsme znovu vyhledávali a nalézali. Kéž dál Agflek skládá a hraje a oblažuje lidské duše a hojí rány života.Ukázky si můžete poslechnout u indiánů: https://www.indies.eu/alba/4040/podnohama-zem/

čtvrtek 10. května 2018

Soutěživost a křesťan

Slovo soutěž v Písmu snad nikde nenajdeme, tedy alespoň já jsem je nikde v Písmu nenašel. Ale soutěživost provázela lidstvo od samého počátku. Každému člověku byla  dána do vínku touha jedinečnosti a vyniknutí. A tam, kde je tato touha přítomna, tam je přítomno i srovnávání se s druhými.....,
  

....srovnávání pozvolna přechází do nevyřčené soutěže mezi lidmi. Ta může přejít do otevřeného boje a nakonec přede do válek národů. Biblický Kain a Ábel zřejmě soutěžili o lepší oběť, o lepší vztah s Bohem.  Naše děti si rády porovnávají svou sílu v nejrůznějších disciplínách. Kluci rádi zvou tatínka „na páku“, tedy na souboj síly paží. Lidé soutěží o lepší oblek, lepší sportovní výkony, lepší dort, lepší modlitbu, dokonce i o pikantnější hříchy při zpovědi.
Soutěž nás motivuje, posouvá v životě dál, tlačí nás do zlepšování našich schopností a dovedností, k dopracování se lepších výsledků.
  

Avšak soutěž, pokud přejde moudrou míru, může se stát zlou. Přejde v drsné soupeření. Zmíněný Kain s Abelem nesoutěžil, ale bojoval. Nechal se však vést záští a zlobou. Považoval bratra za nepřítele hodného smrti.  V atmosféře soutěživosti se snadno uchytí úporný plevel závisti.


Ale jen proto nezavrhujme veselou soutěživost.

 Jak by vypadal život bez soutěže? Byl by bezstarostný a poklidný. Nemotivující. Nikdo by neměl ambici připravit dobré jídlo, vyrobit kvalitní kus nářadí. Lidí by chodili jako otrhanci. Šeď života. Trocha soutěže nezaškodí.

Bible a soutěžení

Ovšem do všeho lidského soutěžení zaznívá i jiný hlas z Písma, nepřeslechnutelný. Hlas krotící přehnanou ambicióznost: „Kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem; a kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem. “ (Mt 20:21) Najdeme verše, které podstatu soutěživosti zcela ruší: „V úctě dávejte přednost jeden druhému.“ (Ř 12:1) Jak podle těchto veršů hrát na sportovních turnajích? Zažil jsem zápas ve volejbalu vedený „v křesťanském duchu“. Hráči schválně nechali protivníka vyhrát, aby mu udělali radost. Bylo to trapné a zmatené. Nakonec z toho byli rozmrzelí všichni hráči.
  

Z Písma zaznívá ještě i další hlas, který ducha soutěživosti jakoby popírá. Jde o verše připomínající rovnost všech lidí před Bohem, bořící zeď mezi Židy a pohany (Ef 2:15), mezi otroky a pány (Ef. 6:9), mezi muži a ženami (1. K 11:12). Mnohokrát se v Písmu setkáváme s tím, že Boží vidění je jiné než lidské vidění: První budou poslední a poslední první. (L 13:30)

Raději přece jen skončit se soutěží?

Tato rovnostářská myšlenka se plíživě se vkrádá do našeho života a společnosti: „Já mám právo být stejně dobrý jako ty.“ Na prvním místě ve školní recitační soutěži se umístil koktavý chlapec. Upřímná snaha poroty o rovnost znechutila poctivě cvičícího žáka, který se umístil na druhém místě. Už nikdy se neúčastní podobné soutěže. Firmy ztrácejí motivaci, když konkurence získá stejnou hodnotu zisku v dotacích. Dobří pracovníci jsou napomenuti, protože svou dobrou pracovní morálkou kazí mizerně pracující kolektiv. Co je tedy správně?


Soutěživost bude souputníkem našeho života. A nemusíme se za ni stydět. Soutěž ve sportu, a stejně i v životě, má být hra, která povzbudí, posune i baví. Ale jak dokázat, aby hravé soutěžení nepřerostlo v drsné soupeření?

Dovoluji si navrhnout pár rad:

1) Na prvním místě musíme vidět v lidech kolem sebe Boží syny a dcery. Jsme si před Bohem rovni. A proto máme přát druhým úspěch. Třeba i v tom nejlepším smyslu upřímně a laskavě závidět.
2) Svou přehnanou soutěživost kroťme pohledem na Boha. Hezky svůj zápas popsal apoštol Pavel: „Jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha? Snažím se zalíbit lidem? Kdybych se stále ještě chtěl líbit lidem, nebyl bych služebníkem Kristovým.“ (Ga 1:10) Tato myšlenka je osvobozuje od úporného soupeření.
3) Pokud přijmeme myšlenku soutěže mezi lidmi či kolektivy, je třeba hrát čestně a nenechat se zlým  stáhnout do pomyslné spirály zla, pýchy, závisti, pomlouvání, zlehčování úspěchů druhých.
  

4) Nebojme se motivovat laskavou soutěživostí i v církvi. Snad jeden verš v Písmu by mohl být k sympatické soutěži jednotlivců v církvi přímo návodný: „Ať se snaží v dobrých skutcích předčiti všickni, kteříž uvěřili Bohu.“ (Tt 3:8)
5) Zachovejme si v životě humor a s ním spojený náhled na život. Když se neumíme zasmát vlastním prohrám a svému pinožení, je to s námi špatné. Bereme se moc vážně.
  

Před dávnými léty vrcholila na dorosteneckém pobytu velká celotáborová soutěž. Týmy soupeřící mezi sebou byly ten rok vyrovnané, rozdíly v celkovém pořadí celotáborové soutěže minimální. Všechny disciplíny už byly vyčerpány. Moudří vedoucí zvolili za poslední rozhodující boj soutěž v pouštění lodiček. O prvním místě prakticky rozhodla náhoda. Moje družina, které jsem velel, prohrála a nezískala vytoužené první místo. Můj svět se tehdy zhroutil. Nepochopil jsem, že jde jen o hru. Nedokázal jsem se zasmát a ocenit nadhled svých vedoucích. Takový nadhled zřejmě ztratil nad svým osudem kdysi i ďábel. My, jako Boží lid, si musíme nadhled zachovat a místo zlému nedávat.


Psáno původně pro časopis Brána. 

středa 2. května 2018

ZKOUŠKA NAD LIDSKÉ SÍLY ANEB VELKÉ MÝLENÍ

Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou Vám připraví i východisko a dodá Vám sílu, abyste mohli obstát. (1. Kor10:13)
Loni jsem si překvapeně uvědomil, jak tento populární  veršík  v Bibli chápeme špatně. Je používán často jako kouzelná formulka v probuzeneckých kruzích v nesnadných životních situacích.
Třeba:
  • Máš před sebou zkoušku na vysoké škole nebo těžký pracovní úkol? Klid! Přece je psáno v Písmu: Nepotkala vás zkouška nad lidské síly..... 
  • Padla na Tebe těžká nemoc? Nepotkala vás zkouška nad lidské síly.... 
  • Prožíváš manželskou krizi? Nepotkala vás zkouška nad lidské síly....
Zkouška betonového profilu....

Pak se naděje nesplní a náš veršík používáme dál, ale poněkud skřípe.
  • Propadl jsem u státnic? Pracovní úkol jsem nezvládl? Nepotkala vás zkouška nad lidské síly....
  • Je po rozvodu, jsem zdrcen, přemýšlím, že se vším skoncuji... Nepotkala vás zkouška nad lidské síly....
  • Zemřela mi malá dcera... Nepotkala vás zkouška nad lidské síly....
Sami asi cítíme, jak ono vytržené biblické slovo dře o lidské osudy. Z prostého  důvodu. Nemluví totiž o zkouškách, ale o pokušení!  A navíc není to ani vyučující verš s nadčasovou zvěstí. Je to Pavlův obyčejný popis životní fáze korintského společenství, v textu sloužící spíše jako můstek k dalšímu tématu.


Uvedu jen kousek kontextu: 

1 Korintským 10:11 Tyto všechny věci se jim staly jako příklady pro nás a bylo to zapsáno k napomenutí nám, které zastihlo dokonání věků. 12 A tak kdo si myslí, že stojí, ať hledí, aby nepadl. 13Nezachvátilo vás jiné pokušení než lidské; věrný je však Bůh, který vás nenechá zkusit více, než snesete, ale se zkouškou dá i východisko, abyste ji mohli snést. 14 Proto, moji milovaní, utíkejte před modlářstvím! 15 Mluvím jako k rozumným; sami rozsuďte, co říkám.
Už jen ono vyústění ve verši (14): „Proto, moji milovaní, utíkejte před modlářstvím.“  Zjevně napovídá, že Pavel nemluví o životních zkouškách. Tento dovětek by měl pozorného čtenáře zabrzdit ve zbrklém využití onoho výroku do všech životních situací.


Jak verši rozumět? 

Dovoluji si navrhnout tento výklad. Korintští byli křesťané v hříchu až po uši. Měli o sobě přemrštěné vysoké mínění. Dokázali vyčítat i samotnému Pavlovi jeho nedostatky. Ale neviděli vlastní hříchy, hádali se a soudili mezi sebou, zahrávali si s démony. A Pavel jejich hřešení komentuje slovy: "Nezachvátilo vás jiné pokušení nad lidské síly..... " Tedy něco ve smyslu: Žili jste podle vlastních vášní a tužeb. Jste pokoušeni svou lidskostí, člověčinou. A je to jen Boží zázrak, že dodnes žijete jako křesťané.. Doposavad Vás milostivé věrný Pán Bůh podržel. Nedal vám zakusit větší pokušeni než by vaše  chabá a namyšlená křesťanská víra unesla. A naopak připravuje i východisko - radikálního pokání. Proto ihned Pavel navazuje „utíkejte od modlářství“(14).   
A následuje oddíl, kde Pavel varuje před propojením života s démonskými silami. Tento verš má spíše spojovací a ilustrativní funkci. Je ilustraci toho, jak laskavý a trpělivý byl Pán Bůh ke korintským v jejich hříchu. Tento verš chápeme zcela špatně i z důvodu, že používáme ne zcela šťastný překlad. Nemluví se zde o „zkouškách života“ (státnice, krize, vyhazov z práce), ale o pokušeních či svádění ke hříchu.
Ovšem i v této verzi výkladu se nabízí další špatné využití tohoto verše: „Žádné pokušení mě nemůže položit na lopatky, protože Bůh to nikdy nedovolí, proto si mohu občas zahřešit“. Takto křesťan nemůže přemýšlet. Verš je ujištěním, že jsme pod Boží ochranou, což však nelze zneužit. Vždyť náš verš přechází slovo: „Kdo se domnívá, že stojí, ať hledí, aby nespadl.“(12) 
Asi se tedy s bázní ptáme – může nás potkat zkouška nad lidské síly? Toť otázka na jinou úvahu. Zjevné je to, že výše uvedený o zkouškách nad lidské síly nemluví. Spíše bych poukázal na jiný verš: „Šimone, Šimone, hle, Satan si vás aby vás vytříbil jako pšenici. Já jsem však poprosil za tebe, aby nezanikla tvá víra.“ 


Přiznávám, že jsem byl překvapen vlastním velkým mýlením při  používáni tohoto verše z 1. korintským. Znovu si uvědomil, jak důležité pozorně číst Písmo a nenechat se unést zaužívaným chápáními veršů.pondělí 30. dubna 2018

Ohlédnutí za Zababovým rokem 2017

Splněné novoroční předsevzetí

Na začátku roku jsem si dal lehce předsevzetí, že „budu na lidi odporný a hnusný“. Šlo samozřejmě o nadsázku, ale měla svůj dobrý osobní důvod. Mohu konstatovat, že málokteré předsevzetí se mi plnilo tak velmi dobře. Některé lidi jsem trochu překvapil. Jindy jsem překvapil sám sebe, též jsem zastyděl.Vidět Izrael

Letošní rok byl pro mě významný návštěvou Izraele. Vždy jsem si pod vousy usmíval, když jsem viděl cestovatele, kteří po návratu z Izraele, se zářivými očky sténali: „Izrael, Izrael.....“ Jejich vzdechy mě spíše odrazovaly. Nakonec, shodou hezkých okolností, jsem vyrazil i já do Svaté země. Byla to rodinná výprava, společně mou sestrou a švagrem.
Mohu konstatovat, že se musím dodnes krotit, abych podobně, jako výše uvedení, nesténal: „Izrael, Izrael...“ Svůj život budu dělit na dobu před návštěvou Izraele a po ní. Když jsem poprvé stal na břehu Galilejského moře a uvědomil jsem si, že tuto krajinu vídával i Pán Ježíš Kristus, nahrnuly se mi slzy do očí. 


Krajina Galileje se mi moc líbila. Ochutnali jsme golanské víno, obdivovali jsme odvážnou obranu malé země,  úzkost mě sevřela v judské poušti, překvapen jsem byl hornatostí, šokován jsem byl Izraelskou balkánskou ležerností, která se nevylučovala s jejich jedinečností snad ve všech oblastech.

Významná hrobka rabího Akivy. Binec kolem, ale za to je kolem ní život. 

 A viděl jsem Izraelskou zeleň uprostřed pouště. Fantastické!

Rok výzev

Loni proběhly volby do rady Církve bratrské. Byl jsem více sbory vyzván k přijetí kandidatury. V uplynulých letech nadával na vedení církve a přišlo mi nečestné „umýt si ruce“, ve chvíli, kdy jsem byl více sbory vyzván k tomuto úkolu. Měl jsem v hlavě tolik otazníků, že jsem napsal modlitební dopis asi dvaceti přátelům. No, nakonec jsem zvolen nebyl, byť moc nechybělo. V globále jsem si v onen moment nezvolení  uvědomil spoustu důvodů, proč Pán Bůh mě milostivě nevpustil do této role. Jsem rád, že jsem se odvážil výzvu přijmout a věřím, že nad všemi lidskými zmatky stojí Boží prozřetelnost.


Pak tu byla druhá výzva. Už dlouho mě bratislavský sbor CB poptává, zdali bych u nich nechtěl býti kazatelem. K bratislavskému sboru jsem měl celý život uctivý a obdivně libý vztah. Právě proto jsem se rozhodl přece jen zvážit, zdali mě nějak dlouhodobě Pán Bůh k tomuto společenství nepřitahuje jen tak, nadarmo. Sbor jsem osobně poznal během čtyř dnů.  Mohu však konstatovat, že snad nebylo v uplynulém roce jediného dne, kdy bych na Bratislavu nemyslel. Uplynulý rok bych směle nazval „bratislavský“. Co bude dál, kdo ví?

Lukov!!!

S Bejbym jsme uspořádali prázdninovou akci Lukov. Byla to akce mých snů, snad návrat do starých časů. Týden jsme opravovali hrad Lukov, konkrétně jeho hradby. Účastníky byli bývalí frýdečtí Laviňáci a třebovští Hraničáři. Akce malonákladová, divoká, samostatná. Vždy jedna dvojice zajistila vaření, zbytek makal. Já z části makal a z části zásoboval. Odpoledne, vzhledem k absenci vody, jsme se šli koupat do blízké nádrže. Večer byl hrad náš. Tož jsme se na něm řádili s našimi meči, které mám dodnes v autě. Na akci se mi líbil jednoduchý koncept. Opět tábor, jehož náplní byl zase jen tábor a nikoliv dokonalý program. Jen vztahy, práce, trocha programu. Krása!

Opět Karpaty

Puťáky mám furt rád. Tentokrát jsme vyrazili třikrát. Na začátku prázdnin na Ukrajinu, na poloninu Krásná. Byla opravdu krásná, se vším všudy: hory podhůří, divoký spojovací hřeben. Hory jsme přešli ve čtyřech a pátý „Nami“ nás doprovázel v příběhu knihy Jezero, který jsme si v přestávkách četli.  

My čtyři + Nami v knížce

Typická scenérie v horách 

Experimentální sestup kulturní až zahradní krajinou. Krása!

Druhá výprava byla do pohoří, kam jsem se chtěl snad už více než dvacet let dostat. Suché, vápenité, neznámé, nízké pohoří. Horké léto, málo vody, žádné cesty. Závěr byl panoptikální: antihory, kde místo na vrcholy klesáte do prohlubní. Voda už žádná. Naslouchání pekelnému hučení z hlubin jeskyně nad Herkulovými minerálními lázněmi mi dodnes nahání hrůzu.

Pohodpohoří Oslea
Jedna z antihor v pohoří Mehedicnci 

Jedna z scenérii přerozkošných hor

Závěr putování v bájných Herkulových lázních

Na podzim jsme vyrazili na čtyři dny do Strážovských vrchů. Výprava z podstaty samé obydlenou krajinou, s obchody, hospůdkami, karpatským čajem. Byla zima a deštivo. Religionistické přednášky účastníka doc. Vojtíška nás provázely. Končili jsme v sedle Samostrél, vítr hučel, lilo jak z konve, a nám bylo v suchu spacáku krásně. Na tu noc moc rád vzpomínám.


Běžný život

Žiju rád a jsem spokojen. Ve sboru jsme úspěšně  přežili vizitaci. Přibylo povinností v dorostovém odboru. Mám stále více rád slezskou krajinu. Opět jsem „nedal“ zničující výpravu Ostravice-Žilina. Potkal jsem spoustu zajímavých lidí. Obědy s Radovanem byly nezapomenutelné. Jedl jsem jezevce.


Oslavil jsem 500 let reformace na dojemném koncertě v Ježíšově kostele.Stal jsem se podruhé prastrýcem. Zesmutněl jsem z úmrtí ekonoma Tomáše Ježkaa velkého teologa Ludovíta Fazekaše. Radoval jsem se na svatbách. Se seniorátem jsme uspořádali pastorálku kazatelů, což byla nové a zajímavá zkušenost. Na táboře jsem získal titul stařešina.  
Prožil jsem šok při čtení verše: Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou Vám připraví i východisko a dodá Vám sílu, abyste mohli obstát. (1. Kor10:13) Chápeme ho zcela blbě. O tom jindy.

Šlehačka na dortu závěrem.
Někdy na podzim se ve mně objevila silná touha po zemi východní, Po mukačevských kavárnách a po karpatských brusinkách, kterých bude na trhu v Mukačevu jistě hodně. Zjistil jsem, že koupím-li lístek u LE, mohu být v Mukačevu, tam i zpět za pouhých 500 Kč.
Plán vyšel. Ve středu večer jsem dokončil biblickou hodinu a v noci jsem sedl na vlak. Ráno jsem byl v Mukačevu, dal jsem si oblíbenou ranní kávu v oblíbené kavárně, pojedl jejich mastné langoše. Prošel tržiště, nakoupil od horalů brusinky a klikvy. Udělal výpravu na místní kopec, jehož vrchol jsem díky divokým psům ani nedobyl. Přátelé jsem raději ani nenavštívil, protože by mě považovali za blázna. Ale byl to nádherný den. Večer jsem nasedl na bus-vlak a v pátek v kolem třetí v noci jsem ulehal doma potěšen tím, co jsem zvládl za posledních 24 hodin. Vzpomněl jsem si na brněnskou smetánku, která jezdívala na nedělní kávu do Vidně.
Byl to vskutku pozoruhodný v něčem nádhery, v jiném smutný a lecčems zmatený rok.


Samému Bohu budiž sláva+!+!+