středa 6. února 2019

Mladkovská setkání


Je to už natolik tradiční akce, že stojí za to utrousit pár řádků faktografickým „ohlédnutím se“.
Poutníci z karpatských puťáku se sejdou obvykle v poslední víkend v lednu následujícího roku  po inkriminované akci a vzpomínají na zničující chození po horách, promítají obrázky, diafony, čtou vzpomínky, jí karpatské sýry, jede se na běžky. Vše je zakončeno nedělní bohoslužbou. Než se tato setkání usadila do současné podoby, proběhla jistá historie, kterou si dovoluji popsat.

Pohoda před modlitebnou 

Inspirace

Jakousi inspirací byla setkávání, která se pravidelně uskutečňovala v brněnském dorostu a mládeži Církve bratrské v Brně. Nesly romantický název „Večer na salaši“. Poměrně složitými ručními fototechnologiemi jsme vyráběly pozvánky.  

Bájná pozvánka se svědky doby. 

Každá se psala na psacím stroji.....

Na těchto večerech na nich se vzpomínalo na uplynulý puťák, promítaly se fotky a někdy i (analogový!)  film, jedlo se z ešusů, v klubovně s krbem byl postaven se fiktivní stan, ve kterém děj probíhal. Bývaly to podařené akce, někdy s hraným dramatickými zápletkami, jindy bez. Sám jsem několik z nich organizoval.

S příchodem Xeroxu se změnila doba.....tuto pozvánku jsem maloval

První setkání v Třebové jako předchůdce mladkovských setkání

Snad (pomozte pamětníci) první setkání po karpatském putování se uskutečnilo v České Třebové v bytě kazatele, v modlitebně v roce 2005. (Seznam všech putování je zde

Pozvánka byla uvozena slovy:

VZHLEDEM K TOMU, ŽE ZEMĚ RUMUNSKÁ JE KRÁSNÁ, MĚL BY NA NI KAŽDÝ ČLOVĚK, ASPOŇ JEDNOU ZA ROCK, S VDĚČNOSTI ZAVZPOMÍNAT.
 
A bylo to vskutku bájné setkání. Pozvánka byla literárně poměrně vyvedená. Asi mě políbila múza:
„Na programu bude: (program psán dle vzoru autora článku o medvědech):
-       diaprojekce a dataprojekce (promítání diáků a cédeček)
-       psychoretrospektiva  (vzpomínání na putování)
-       konzum a produkce acidofilních a aacidofilních laktátů (na stole budou sýry ovčího typu)
-       konzumace aqa spiritus z religiózních deponií (ochutnávka slivovice od br. faráře Nečase)
-       exploratace lokality Kozlov (výprava na kótu 601 m.)
-       termální hydrofilní hygiena v hydroboxu (teplá sprcha v koupelně kazatele)
-       mumifikace na zoogenních textilních fekálních sedimentech (spánek ve spacích pytlích na „prochcaném“ koberci od kočky. Snad to do té doby konečně vysavuju)
-       produkce songů dágského typu  (zpěv rumunských písní)“


Pozvánka na první setkání leden 2005 (Vzpomínání na puťáky 2004 a 2003) 

Sešlo se nás dosti. Byt ožil. Ohlédli za dvěma puťáky posledních let. Bylo veselo. Zřejmě tehdy  započalo pravidelnější setkávání.  A tuším, že se právě tehdy uskutečnila bájná výprava, která měla vrcholit průchodem tatenického tunelu, který mezi tím z jedné strany zasypali.....


Další rok bylo vzpomínání komorní, protože i putování bylo komorní. Konalo se v Brně v ukrajinské restauraci Trizub a účast byla stoprocentní – tři putovníci.

Tajné setkání z roku 2005 na putování 2005. Pozvánku spatřili jen tři účastníci - Dalimil, Petra a Já. 

Potom, zdá se, následovala roční pomlka způsobená asi více důvody. A po dalším putování po Nízkých Tatrách následovalo setkání stále ještě v podzimním termínu. Tam poprvé spatřilo světlo světa skvělé Liborovo DVD.

Vzpomínání z roku 2007 z putáku 2007

Mladkovská setkání

Posléze jsem se stěhoval do Frýdku-Místku. Vzpomínací akce se přesunuly do Mladkova, kde bylo možné se ubytovat. Vžil se pro ně název „Mladkovské setkání“. Ono první, čistokrevně mladkovské, už ani nemám v paměti. Podle pozvánky je zřejmé, že se konalo v listopadu a jeho korunou bylo opět 
skvělé DVD.
První čistě mladkovské setkání v roce 2009, puťák z roku 2008

Vzpomínání 2009 na puták z roku 2009

Pozvánky se zachovaly snad všechny. I jejich grafický vývoj může být zajímavý. Občas krok dopředu a občas krok dozadu – wordovské řádění. Někdy invence došla a svolali jsme se pouhými emaily.

Pozvánka na Mladkov 2012, putování z roku 2011. Poprvé se přiznává název MLADKOV


Pozvánka na Mladkov z roku 2013 putování 2012

Pozvánka na Mladkov roku 2014 (chybný letopočet na pozvánce :) , putování 2013

Velké mladkovské setkání 2015

Pomyslným orientačním bodem je rok 2015. Tehdy se termín posunul na únor. Vzhledem k výročí cca dvaceti „puťáků se Zababou“ se uskutečnilo Velké setkání všech účastníků. A vyvedlo se, přijel dokonce i Tomáš Dvořák, bájný první účastník výpravy v roce 1999.  Tehdy jsem si řekl, že by se hodilo zavést číslování. Od roku 2015 čísluji, ale pozpátku. Jednak proto, že vlastně nevím jistotou, kolik jich bylo před tím. A jednak z jakési vděčnosti, protože po roce 2015 považuji každou výpravu za nezasloužený dar z nebe.

Velké mladkovské setkání v roce 2015. 

Vzpomínání na dva putáky roku 2015 se  uskutečnilo výjimečně na podzim a opět v Třebovské modlitebně s výletem do Tatenic.

"Mladkovské"  v Třebové v roce 2015, vzpomínalo se na putáky  2015

Mladkov 2016 / Puták 2015

Mladkov 2017 /  puták 2016

Mladkov 2018 / 2017

Mladkov 2019 / puťák 2018 (Nekonalo se -5, ale -4 setkání ) 

Jak stoupá věk účastníků, přibývá i dětí. Jednou se třeba vydají s námi. Korunou setkání byla vždy videa od Libora. Součástí setkání je výprava na běžkách. Sjeli jsme vícekrát Suchák, Jeřáb i masív Kraličáku.


Občas se objeví nějaká srandička – jahodová prsa, lítání padákem po sněhu, půvabné čtení, volba prezidenta, přepad obchodu Petra Venzary, koncert Oborohu....

Bájný kiting, plnohodnotná náhrada za běžky....

Všichni máme rádi hospodské řeči

Na bohoslužby jsme párkrát jeli i do vzdáleného Písařova a potěšili zdejší hlouček evangelíků, povětšinou jsme zůstávali v Mladkově. Kázal jsem tu já, Martin Machek nebo Pavel Homolka. Na výroční Velké setkání  jsme s Matinem kázali na žalm 121 – Pozdvihuji oči své k horám.


 Sám nevím, kdy jsem jel poprvé do salaše Krajinka pro sýry, které doplňují kolorit setkání. Jen si pamatuji, že to bylo příšerné. Vlaky, autobusy, potom pěšky po hlavním tahu Bratislava-Košice. Papírové tašky se mi trhaly, vlak ujížděl. Potom jsem už využíval alespoň z části taxik. Ale je to vždy omamný pocit, vyrazit na hodinku do Ružomberoku a zpět, na který se těším. 

Zde nakupuji sýry...
Mladkovské setkání mám velmi rád a vždy se na něj těším. Postupně vplulo do mého roku a stalo se jeho pevnou součástí, stejně jako vánoce či čas dovolených. A věřím, že se vidíme rádi a to je právě super.

Co říci na konec?

Soli Deo Gloria – Samému Bohu budiž sláva za tato krásná setkání!Zachovalá fotoalba:

2019   |   2016   |   2015   |   2014   |   2013   |   2012