středa 5. září 2012

O naději začínat znovu


Milí rozlasoví a weboví přátelé,
tak nám zase začala škola! Se začátkem školního roku mám dodnes spojená dobrá předsevzetí, která jsem si dávával: Budu mít hezkou úpravu v sešitech, budu se učit pravidelněji, budu sportovat. (Mám silný pocit, že dnešní žáci na podobná přání kašlou.) Ale přesto mě opět na začátku školního roku napadá naléhavá otázka: Čím to, že se většinu dobrých předsevzetí nesplníme?

Můj první sešit z pozemního stavitelství - třetí strana.
 Bájný dětský spisovatel Jaroslav Foglar vymyslel modrý život – je to krátký seznam dobrých předsevzetích, které má člověk denně dodržovat: například udělat dobrý skutek, umýt se studenou vodou, cvičit, mluvit slušně. A pokud se mu to v ten den podaří, může si vymodřit modré okénko. A pokud se mu podaří splnit všechny úkoly – má modrý den, posléze týden měsíc či celý modrý život.

Jaroslav Foglar

 Vícekrát jsem se o takový modrý život snažil. Vydržel jsem jen pár dní. Ach! Proč se jako lidé přejídáme, když víme, že je to nezdravé? Proč sedíme u internetu, když víme že spíše otupuje mysl? Proč jezdíme všude autem, když víme, že jít pěšky je pro tělo užitečnější? Proč znovu saháme po drogách? Proč znovu zuříme? Proč to nejde se změnit? Je to pro mě největší dilema života. (Znalci znají Řím 7. kapitolu!)

Kudy vede červená?

 Když jsem odcházel ze svého zaměstnání do práce kazatele, říkala mi se smíchem kolegyně: „Jo, tak jdeš dávat lidem rady do života? To já také dávám ráda. Ale sama sobě nikdy neumím poradit.“ Ach Jarko, jakou si měla pravdu! Jako kazatel mám v této poradit, ale spíše tápu.

 Za začátečních stránek Bible víme, že se prvním lidem rovněž příliž nedařilo žít dobrý život. Zabíjeli, záviděli, kradli, zahýbali partnerům. A to jsou jen ty největší hříchy. A přesto Bůh s lidmi začínal znova a znova. Dokonce v závěrečné čtvrtině Bible, v Novém zákoně, čteme o smrti Krista za hříchy lidstva. Jeho smrt dala najevo, že Bůh chce řešit a řeší nejhlubší dilema lidstva – sklon ke zlému. Dává v Kristu naději začínat znovu. Maže krví Syna nesnadnou lidskou minulost a dává možnost psát novou stránku v sešitě našeho života.


A tak mě napadá jediná odpověď. Nevzdávejme to a začínejme znova a znova - děti ve škole i my dospělí ve škole života. A pokud to nejde, zbývá padnou na kolena a prosit o sílu začít znova u Toho (s velkým T), kdo dal v Kristu novou naději. V Bibli se tato chvíle nazývá pokání. Čím je hlubší a vážnější, tím větší motivace pro dobrý život vzniká. Možná, že naše pokání nebývá v pravdě pokáním. Ale v onom slovu Znovu vidím naději.
 A znova láska z povzdálí překáží smrti....., napsal kdysi ve slavném vidění Jan Skácel. "A Znova" - to spojení všeobecně Zlému překáží.


Psáno pro čro Ostrava (9. 9. 2012) a web.