neděle 23. prosince 2018

Skořápka vánoc?


Jak snadno může jádro vánočního slavení zmizet a zároveň, jak dobré vánoční slavení může sváteční dny podtrhnout!


O vánocích se na ukrajinských vesnicích setkáte se skupinami přiožralých mladíků, oblečených do podivných úborů, kteří se tu více a tu méně budou dožadovat peněz či alkoholu. 


Viděl jsem pravda hezky oblečené kluky. Ale to je spíše výjimka.


 „Co to je?“, ptal jsem se svých křesťanských přátel. 
„Betlém“, odpověděli.
„Proč Betlém?“
„Nevíme“, odpověděli.


Co je to onen „Betlém“. Jsem pochopil až v Praze na setkání Spolku přátel Podkarpatské Rusi  a na něm jsme viděli dokument „Vyšla zirka (hvězda) jasná“ o slavení Vánoc na Zakarpatí.
Koledníci na Ukrajině vždy nacvičili nějaké krátké komorní divadlo na téma Betlém. V divadle vystupovali Marie s Josefem, pastýři, vojáci a taky čert, který se snažil znemožnit narození Božího syna. Ale čert v Betlémském divadle byl vždy někam zahnán, nejlépe ven do zimy. 


A tak děti, dům od domu předávali evangelijní příběh. Od obyvatel dostali něco za odměnu.


A z tohoto evangelijního předávání do dnešního dne zbyl jen název Betlém, maškaradní průvod a dožadování se peněz a alkoholu. Jádro zcela zmizelo.Podobně i u nás.  Máme spoustu tradic, ale vlastně se moc neví proč.  Zůstala jen pestrá skořápka zvyků. 


Je ale asi zbytečné vylévat vaničku i s dítětem. Naopak různé návyky mohou pomoci lépe si představit vánoce.


Při letošních bohoslužbách jsem se dětí ptal, co za zvyky mají a snažil jsem se jim vysvětlit, jakou spojitost mají s evangelijním příběhem. Na prvním místě si vzpomněli na
  • Stromeček. To je pravda spíše pohanský zvyk a nechávám na každém z vás jeho překřtění.
  • Dárky nám mají připomínat dary mudrců a palčivou otázku, čím poctíme Krista my, když on nám daroval svůj život.
  • Svíčky, světla, třpytivé ozdoby nám jistě připomínají světlo v temnotách. Každý z nás žije v temnotě smrti. Každý šedý vlas onen stín připomíná. Ale narodilo se dítě, Boží syn, který zemřel, ale zase žije. Světlo v temnotách.
  • Jídlo. Jsem přítel slavení. A slavit je co!!!  Slavíme pozemské narozeniny Božího syna. Na dortu bychom měli mít 2018 svíček!
  • Ryba je postní jídlo, které tiše ukazuje k duchovnímu prožívání vánoc.

A seznamu můžeme pokračovat dál. Zpěvy andělské, jesličky františkovské....
Na závěr je dobré připomenout, že vánoce nekončí 25. 12., ale období vánoc trvá až do 6. 12., ba ještě až do 11.12.! Takže času je dosti na slavení velkého svátku. 

Hezké vánoce!


Žádné komentáře:

Okomentovat