sobota 17. listopadu 2018

Vděčné vzpomínání na listopad....

Jsem nesmírně vděčný Bohu na to, že mohu žít již skoro 30 let ve svobodné zemi.


Než sdílet úvahy a komentáře jiných, dovoluji si vděčné sváteční ohlédnutí: V listopadu 89 jsem byl studentem fakulty stavební v Brně. Už jen tento údaj poukazuje na skutečnost, že se mi nedařilo zas tak špatně. Nepociťoval jsem velký tlak doby. Jako rodina jsme se snažili moc nevyčnívat, neprovokovat a raději mlčet nebo mluvit tiše. Opatrně šeptat i o své víře. Věděl jsem, jak se chovat, co neříkat, do čeho (ne)vstupovat. Byl jsem členem pionýra i SSM, za což se dodnes stydím.
Vlastně jsem byl zvyklý na to, že jsou fronty snad všude a na všechno (včetně toaletního papíru J).  


Že města jsou šedivá a jednotvárná. 


Že představitelé našeho státu spolupracují s teroristy oné doby (ti byli cvičeni právě v Brně). 

Prezident Gustav Husák a diktátor Kadfáfi. 

Že je mi velká část světa zapovězena k návštěvě.


Zároveň jsem spoustu věcí nevěděl. Nevěděl jsem o šedesáti milionech mrtvých v Rusku. O 10 000 umučených a zabitých v Čechách; nevěděl jsem nic o svobodě. Papoušek je vlastně šťastný v kleci, pokud nezatouží létat....


Ale ledy se začaly hýbat. Objevil se muž naději v Rusku, Gorbačov. 


Nastal čas tzv. glasnosti.  Dokonce i v Rudém právu se člověk dozvěděl o hrůzách budování komunismu v Sovětském svazu. Další prozření jsem prožil při studiu předmětu – Dějiny mezinárodního dělnického hnutí a komunistické strany. 

Moje bývalá učebnice. 

Když jsem četl tuto učebnici a studoval povinnou literaturu, s hrůzou jsem si uvědomil, že čtu o dějinách prolité krve, nenávisti a zlosti. Velké poznání!!!

Pak přišel Listopad....

Konala se další z mnoha demonstrací, ta listopadová 1989, která skončila hrubým násilím vládnoucí třídy. Dodnes vzpomínám na nedělní večer v modlitebně. Poslouchal jsem zpěvy dvou postarších pražáků na tzv. večírku. Všichni jsme předvídali, že se něco stane. V pondělí na vojenské katedře soudruzi politruci tušili, že je problém a opatrně s námi zacházeli. Potom stávka studentů. Sám jsem nevěděl, co dělat. Byl jsem odchován dr. Urbanem, tehdejším, v mnoha ohledech,  normalizačním kazatelem. Vždy zdůrazňoval abychom: „pokojně pracujíce chléb svůj jedli.“ Tedy nevyskakovat a neprovokovat. Co teď věrný křesťane? Nakonec jsem se celkem rychle přidal ke stávkujícím a okupovali jsme fakultu ve dne i v noci.  Neskutečně zajímavá zkušenost, které si dodnes vážím.


Co se stalo v listopadu 1989?  

Proč se režim zhroutil? O tom existuje spousta konspiračních teorií. Historici říkají – neuvěřitelná shoda vnitřních i mezinárodních okolností. Doporučuji v této souvislosti přečíst něco ze závěrů druhé parlamentní vyšetřovací komise událostí z listopadu 89. Takovou souhru náhod, není snad možné předem naplánovat.
Sám věřím tajenou Boží moc, která se nějak dotkla naší země. Kdo si vzpomene na krásnou atmosféru mezi lidi, na ohleduplnost a lásku, dobré činy, děkování, na velké sny a ideály... I ten Milouš Jakeš nakonec nevpustil lidové milice na studenty. Dělníci OKD vypískali soudruha Štěpána.


A komunisté, tradičně jako na povel, jak byli zvyklí, zvolili Václava Havla prezidentem. Byl to sen. Věřím, Bohem posvěcený sen.
To, že běh dějin asi definitivně překulil, jsem začal tušit na svátek Krista Krále, o týden později po 17. listopadu. V aule právnické fakulty odvážně sloužil mši zakázaný kněz P. František Lizna (pozdější vězeňský kaplan na Mírově).  

František Lizna

Bylo to krásné a vzrušující. Nikdo netušil, co bude,  ale příští dny před námi šlehaly jako plamen.

Pak se už začínalo nově. 

Na fakultu se vrátili vyhození špičkoví učitelé. Jsem dodnes rád za přednášky skvělého pedagoga a statika, doc. Šmiřáka. Jiní se přestali obávat o svou budoucnost, třeba pro mě skvělá prof. Matoušková. Další zapovězení se rovnou stali funkcionáři – Ivan Ruller děkanem FA. A náš kazatel Stanislav Heczko nemusel být povinně pensionován, ale mohl působit dál. (Toho se bála i STB...:)
¨
Stanislav Heczko

Otevřel se nám celý svět. A když jsem na jaře ve výstavním sjezdovém sále bývalého Krajského výboru KSČ, slyšel teologa, prof. Jana Milíče Lochmana (rektora Basilejské university), zvěstovat evangelium, vysokoškolským studentům a akademickému sboru, bylo to úžasné. Ironie dějin? Boží humor?

Jan Milíč Lochman

Jsem nesmírně vděčný Bohu za dar svobody. Jasně, svoboda se otevřela dobrým i zlým. Hřích stále zůstává. Ve světě je spíše menšina ctných a pravdivých lidí. Logicky vzato by tato menšina měla brzy zaniknout.  Neděje se tak.  Právě tato menšina má jakousi zvláštní moc, která nemůže být jen lidská. Zastává je jí, věřím sám Pán dějin a tak zlo nikdy zcela nezvítězilo.  
Samému Bohu Budiž sláva!


Žádné komentáře:

Okomentovat